Panaszkezelés és békéltetés

 

Tájékoztató a szálláshely panaszkezeléséről és a békéltető testületi eljárásról.

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszát benyújthatja a társaságunk székhelyére címzett ajánlott, térti vevényes postai küldeményben.

A cég székhelye: 21403 Sutivan, Kalafata 13.

 

A panaszok benyújthatóak e-mail-en is az alábbi címen:

villaadria.booking@gmail.com

A írásban benyújtott panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését társaságunknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi honlapon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu („Testületek” menüpont).

 

Tájékoztatjuk, hogy a szálláshely üzemeltetője a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:

Szálláshely üzemeltetője a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését – előzetesen – kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

Központi telefonszám: +36 30 596 1117