Panaszkezelés és békéltetés

 

Tájékoztató a Networkland Kft. (Travelweb Utazási Iroda) panaszkezeléséről és a békéltető testületi eljárásról.

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszát benyújthatja a társaságunk székhelyére címzett ajánlott, térti vevényes postai küldeményben.

A cég székhelye: 1158 Budapest, Molnár Viktor utca 25.

 

A panaszok benyújthatóak e-mail-en is az alábbi címen:

info@villaadria.hu

A írásban benyújtott panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését társaságunknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi honlapon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu („Testületek” menüpont).

 

Tájékoztatjuk, hogy a Networkland Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:

A Networkland Kft. a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését – előzetesen – kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

Internetes cím: https://www.travelweb.hu

Központi telefonszám: +36-70/315-7250